AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER
- äldre valpar & vuxna hundar

Äldre valpar & vuxna hundarAnnonsering av äldre och vuxna AST:s gäller för alla medlemmar i American Staffordshire Terrieklubben - Sverige.

ASTklubben - Sverige avsäger sig allt ansvar för enskild kennels verksamhet. Det åligger varje uppfödare att följa krav enl. Svenska Kennelklubbens regelverk. Vi publicerar endast hälso-, utställnings- och/eller tävlingsresultat som finns registrerade hos SKK. Ataxiresultat går det däremot bra att maila till vår webmaster i samband med annonsering.

För info angående AST hänvisar klubben till av SKK fastställt RAS och STANDARD för American Staffordshire Terrier.

För att annonsera på sidan: skicka uppgifterna med eventuella bilder till webmaster@astklubben.se

Läs kraven för annonsering här (.PDF).


Marly

Sweet Infinity Cronus King Of Titan

Regg.nr: SE30806/2021

Födelsedatum: 2021-03-12

Pappans namn: 

Bergegården’s Lord Of Olympus

(HD A ED 0, Ataxi: clear)

Mammans namn:

Sweet Infinity Wild Honey

(HD B/C ED 0, Ataxi: Som mest carrier)

Sweet Infinity Kennel

Sarah Erichsen Torre

infinitykennel@hotmail.com