American Staffordshire Terrier
- historia

American Staffordshire Terriern härstammar från hundar som tillkom för att i huvudsak hantera och hålla fast boskap. Talrika avbildningar av dessa hundar finns på brittiska tryck från sent 1700 tal och tidigt 1800 tal. De är till förvillelse lika dagens AST, hundarna tillkom genom naturligt urval. Det var de hundar som lämpade sig bäst för uppgiften som användes i aveln. Från dessa hundar härstammar även den engelska bulldoggen som numer inte alls ser ut som den en gång gjorde.

Konstmörning av kött genom hundbitning av slaktboskapen var tidvis påbjuden i lag under 1700 talet. Genom stressning av kreaturen höjs bl a vätskehalten i köttet och det bryts ner fortare än det annars skulle göra. Detta var önskvärt i en tid då dagens kylteknik inte fanns och slaktprodukten omedelbart skulle användas. Efterhand kom man på att man kunde hetsa särskilt framgångsrika hundar mot tränade tjurar vilket blev något av ett folknöje. Man hetsade också dessa hundar mot kedjade björnar, apor, grävlingar och andra hundar.

Detta folknöje som numera i de flesta länder betraktas som rena barbariet fick efterhand opinionen mot sig i England och förbjöds enligt parlamentsbeslut år 1835. En del av hundarna utvecklades därefter till dagens Engelska Bulldogg, en del ingick i Bullmastiffen. Andra blandades i någon mån med Terriers och användes för olagliga, organiserade hundslagsmål på undanskymda platser. Så tillkom Staffordshire Bull Terriern. Ur dessa Engelska hundslagsmålshundar utvecklades Bull Terriern genom ytterligare inblandning av Terriers och Bull Terriern blev så småningom en ren sällskaps- och utställningshund.

Med brittiska immigranter kom den engelska hundslagsmålshunden till Amerika under 1800 talet. Där utvecklades den till en något större hund, sannolikt genom inblandning av bland annat den skotska Blue Paul Terriern, som numera är utdöd. I Bostontrakten bedrevs urval på färg och inblandning av bl a Fransk Bulldogg varigenom Boston Terriern skapades. De större hundarna, som användes som sällskaps-, familje- och gårdshundar som skydd mot både två- och fyrbenta rovdjur och även till hundfighting kom att kallas American Bull Terrier, Yankee Terrier eller American Pit Bull Terrier. Dessa hundar kom att betraktas som Amerikas nationalras och blev synnerligen populära. De förekom i filmer som "Little Rascals" och "Our Gang" och de prydde framsidan på tidningen Life ett antal gånger och de var USA's symbol på värvningsannonser för den amerikanska krigsmakten under första världskriget.

Ett antal uppfödare och ägare av nationalrasen önskade under 1930 talet ställa ut sina hundar på den amerikanska kennelklubben AKC´s utställningar och de lyckades efter åtskilligt arbete få AKC att erkänna rasvarianten vars namn blev Staffordshire

Terrier 1936. Samma år hade rasklubben, som vi betraktar som rasens moderklubb, The Staffordshire Terrier Club of America (STCA) bildats. Under 1940 talet upphörde bruket av Staffordshire Terriern som slagsmålshund i Amerika. År 1960 öppnades stamboken för en tid av tre år, och valpkullar vars föräldrar hade de rätta egenskaperna släpptes in. Orsaken var den att många av de bästa och mest typiska hundarna stod utanför AKC och man ansåg sig behöva påfyllning av avelsmaterialet. Trots detta anses dagens Am Staff i allt väsentligt härstamma från ca 15 hanhundar och ca 25 tikar.

1974 ändrades rasnamnet till American Staffordshire Terrier emedan AKC nyligen hade erkäntden engelska varianten som kallades Staffordshire Bull Terrier. 1988 ändrade moderklubben namn till American Staffordshire Terrier Club of America (ASTC).

I slutet av 1980 talet kom AST:en till Finland och visades bla i Sverige på Stora Stockholm. Den första svenskägda AST:en med FCI godkänd registrering och med utställningsresultat som finns med i SKK's dator var Admiral von schwarzkopf, uppfödd av Torbjörn Bang Röd och Hilde Bråthen, Porsgrunn Norge och ägd av Ann Kilsund, Nossebro. Admiral Schwarzkopf föddes 24/12 1990, han var efter Ch Chico vom Eisplats under Ch Schallers Baccara. Han blev Svensk Champion i maj 1993 och Internationell Champion i juni 1994.

Hans kullsyster Attraction At Lewi's togs in 1991 av Lena Sommerfeld-Ulff. 1994 importerade kennel Sugar Daddys - Adrian Hardon, tiken Thorngrens Absolutely Divine som var den första USA importen. Därefter importerades rasen av kennel Mic Mac - Jan och Ann Rode, kennel Zican´s - Patrik Cederlöf samt kennel Tercha´s - Ludwig Tercha och därmed var den svenska AST-aveln igång. 1995 bildades American Staffordshire Terrierklubben - Sverige som är rasens företrädare i Sverige. Grundare till klubben var Jan och Ann Rode, Lena Sommerfeld-Ulff och Adrian Hardon.