AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER
- klubbens kommittéer

Klubbens kommittéer arbetar unders styrelsen men med stor frihet. Arbetsuppgifterna beror på inriktningen i kommittén;

Avelskommittén håller vår RAS uppdaterad, svarar också på frågor om avel. 

Mentalkommittén anordnar Beteende- och Personlighetsbeskrivning för våra medlemmar, arbetar också för att förstärka kunskapen om rasens mentalitet. 

Utställningskommittén ansvarar för vår årliga rasspecial samt har hand om poängberäkning för årets show-AST, finns även behjälplig för frågor om utställning etc.

Tävlingskommittén anordnar våra årliga klubbmästerskap samt har hand om poängberäkning till årets Allround-AST, finns även till hjälp för att svara på frågor om tävlingar för vår ras. 

Rasmonterkommittén ansvarar för att vår klubb och ras syns på de två största utställningarna i Sverige; MyDog och Stora Stockholm. 
Uppfödarkommittén arbetar för att öka samarbetet mellan klubben och uppfödarna för att tillsammans påverka rasen i en positiv riktning på lång sikt. Har hand om poängberäkning för årets uppfödare. 


Behöver du komma i kontakt med någon kommitté så besök deras respektive sida. 


Vill du arbeta i någon kommitté?

Kontakta respektive kommitté eller vår sekreterare för att lämna in en ansökan.

sekreterare@astklubben.se