Styrelsen 2024

Ordförande

Charlie Lejdbrandt

Email: ordforande@astklubben.se

Vice Ordförande

Sarah Erichsen Torre

Email: viceordforande@astklubben.se

Sekreterare

Linnea Bäcklund

Email: sekreterare@astklubben.se

Kassör

Email: medlem.kassor@astklubben.se

Mikaela Karlsson

Ledamot

Veronica Wolfsberg

Email: ledamot1@astklubben.se

Ledamot

Peter Waller

Email: ledamot2@astklubben.se

Ledamot

Elin Nilsson

Email: ledamot3@astklubben.se

Suppleant

Cecilia Blendberg

Email: suppleant1@astklubben.se

Suppleant

Celine Oldstrand

Email: suppleant2@astklubben.se

Övriga kontaker

Revisor

Monika Zawadzka
E-mail: revisor1@astklubben.se

Bengt Halen

E-mail: revisor2@astklubben.se

Revisor Suppleant

Hanna Warnander
E-mail: revisorsuppleant@astklubben.se

Valberedning

E-mail: valberedning@astklubben.se

Webmaster

Anna Jonasson

E-mail: webmaster@astklubben.se

Blogg

E-mail: blogg@astklubben.se

Media och press

Hänvisas till Svenska Kennelklubben